Kompania jone “JONI 2000” sh.p.k. e ushtron aktivitetin e saj ne tregun shqiptar per me shume se 15 vjet. Aktiviteti i firmes sone bazohet ne tregtine e pijeve alkoolike te importit per territorin shqiptar.

Ne vitet 1999 deri 2008 kompania jone ka operuar ne tregun shqiptar si distributor eskluziv i disa kompanive te rendesishme ne bote si: ALLIED DOMECQ, BROWN — FORMAN, FRATELLI BRANCA, MOLINARI ITALIA etj. Gjithashtu ne kete periudhe kompania jone ka kryer distribucionin dhe te pijeve alkoolike te prodhimit vendas.

Nga viti 2008 e ne vazhdim kompania jone vazhdon te jete nje nga kompanite lider ne tregun shqiptar persa i perket importit te pijeve alkoolike. Aktualisht ne jemi distributore eskluzive per tregun shqiptar te disa kompanive te njohura si: STOCK INTERNATIONAL, HENKELL & CO. SEKTKELLEREI KG, BEVELAND S.A., ZWACK UNICUM.

Per vete pervojen qe kompania jone ka ne kete fushe dhe strukturen qe ajo disponon, distribucioni jone mbulon 100% te territorit te vendit si me pika shitje dhe mjete, On — trade dhe Off trade. Kemi kontrata bashkepunimi me hypermarketet kryesore ne Shqiperi si Euromax, Spar, ETC, Conad.

95% te aktivitetit tone e zene pijet alkoolike te forta si: Whisky, Votka, Gin, Rum, Liqueurs, Tequila etj.

5% te aktivitetit e zene Spumante dhe Verera