Unicum është një liker legjendarpija kombëtare e Hungarisë.

Ky liker unik ,është  i bazuar në një recetë të fshehtë familjare dhe të distiluar me mbi 40 bimë dhe erëza të ndryshme, fillimisht u konceptua si një ndihmesë për tretjen në oborrin mbretëror të Austrisë Hungari në 1790 por gjatë shekujve ajo është bërë një pije për çdo kohë të ditës, ose si një shots ose për tu kënaqur dhe relaksuar . Në distilerinë familjare Zwack në Budapest, Unicum prej shumë vitesh qëndron në barkat e mëdha të lisit para se të shishet në shishe të rrumbullakët që ka qenë një shenjë dalluese e kësaj marke historike për gati 200 vjet. Ende në duart e familjes pas gjashtë gjeneratave, Unicum në Hungari nuk është thjesht një pije, por një thesar kombëtar.